PRP/PRF-Behandling för ortopediska besvär

PRP/PRF – Platelet Rich Fibrin – används framgångsrikt för att lindra smärta och främja läkning vid bland annat artros, tendinoser och muskelskador.

Stimulerar stamceller (MSC) att utmogna till brosk- och benceller
Minskar inflammationsmarkörer och ledsvullnad
Minskar onormal ”förstoring” av broskceller, vilket utgör ett känt stadium i artrosprocessen
Stimulerar kroppens egna reparations- och läkeförmåga

Vad är PRP /PRF?

PRP står för Platelet Rich Plasma som betyder att blodplasman har mer blodplättar (trombocyter) än standardvärdet.

 

Trombocyterna koncentreras i blodplasman vid centrifugering av ett blodprov. Därefter tas plasman ut och injiceras i behandlingssyfte vid olika smärttillstånd i senor, muskler och leder.

 

Metoden har ökat mycket de senaste 15-20 åren och så även forskningen kring metoden.

 

PRF står för Platelet Rich Fibrin och är den senaste generationen av regenerativa trombocytkoncentrat. Detta är den metod som jag använder mig av. PRF innehåller upp till 5 gånger mer trombocyter än PRP.

PRF innehåller tillväxtfaktorer samt vita blodkroppar och en del stamceller som förstärker den läkande potentialen i skadad vävnad.

 

Till skillnad från PRP framställs PRF helt utan kemiska tillsatser/antikoagulationsmedel och med en horisontell och kortvarig centrifugering vilket ger en slutprodukt av högre kvalitet och koncentration av tillväxtfaktorer.

 

Då inga antikoagulationsmedel används kommer injicerat koncentrat att bilda ett fibrinnätverk som håller kvar trombocyterna i skadad vävnad och ökar utsöndringstiden av tillväxtfaktorer i upp till 2 veckor, vilket ger mer effekt per behandling. 

Vad kan man behandla? 

De tillstånd med starkast evidens är mild till måttlig artros och tendinoser som tennisarmbåge, golfarmbåge och plantarfascit / hälsporre.

 

Man behandlar även med framgång löparknä, bursiter i exempelvis axeln, tendinoser i knäsena, säte, axel och hälsena. Även mindre till måttliga muskelbristningar behandlas.

Hur går behandlingen till?

Skadeområdet undersöks 

Skadeområdet undersöks kliniskt och med diagnostiskt ultraljud för diagnostisering och för att identifiera vart injektionen skall sättas

Blod tappas från patienten

Patienten tappas på cirka 20 ml blod genom ett vanligt venöst blodprov

Blodet centrifugeras och separeras

Genom centrifugering separeras blodet i 3 olika delar. Plasma med blodplättar, Fibrin med blodplättar, och röda blodceller

Plasman och fibrinet extraheras till en spruta

PRP/PRF injiceras i skadeområdet

Ultraljud används för att säkerställa att injektionen sätts korrekt.

Prislista

PRP/PRF injektion
2 000 kr

Behandling av mild till måttlig artros och tendinoser som tennisarmbåge, golfarmbåge och plantarfascit / hälsporre, samt även löparknä, bursiter i exempelvis axeln, tendinoser i knäsena, säte, axel och hälsena. Även mindre till måttliga muskelbristningar behandlas.

 

 

Inför behandling görs alltid en undersökning av skadeområdet och en behandlingsplan diskuteras.

Generellt sett behövs 3 injektioner med ca 2 – 3 veckors mellanrum.

Vanliga frågor

PRP/PRF utgörs av ditt eget blod. Behandlingen börjar med att vi tar ett vanligt blodprov och därefter centrifugeras provet för att separera blodplasman med tillväxtfaktorerna från de röda blodkropparna. Därefter injiceras plasman i det område som skall behandlas, exempelvis ett knä vid knäartros.

 

Genom användning av ultraljud i samband med injektionen säkerställs att området som skall injicera verkligen träffas. Oftast är injektioner mer eller mindre smärtfri, men är din led irriterad så kan det göra lite ont när man sticker igenom ledkapseln.

 

Från det att blodprovet tas tills dess att injektionen är klar tar det ungefär 30 minuter.

Ja, PRP/PRF-behandling kan användas vid alla grader av artros. Dock kan resultaten skilja sig åt. Har man lätt till moderat artros är förutsättningarna bättre. Viktigt att tänka på är att man inte behandlar graden av artros, utan symptomen. Vissa som har grav artros kan ha färre symtom än de med moderat artros, det är alltså väldigt individuellt.

Det är bra att dricka rikligt med vatten dygnet innan besöket då uttorkning kan påverka din plasmanivå i blodet negativt. Undvik alkohol dagen före och samma dag som behandlingstillfället.


Om du använder antiinflammatoriska läkemedel såsom NSAID (t.ex. Ipren, Ibuprofen, Voltaren m.fl.) skall du sluta med detta senast 2 dagar innan (gärna tidigare) första injektionen och inte ta det under behandlingstiden då de kan påverka tillväxtfaktorernas effekt negativt.

Resultaten är individuella och beror även på graden av skada, vilka symtom du har haft innan injektionen samt din livsstil. De flesta upplever en symtomlindring efter första behandlingen och som förstärks av ytterligare injektioner i en intervaller på 2-3 veckor. Maximal effekt ses i en led efter ca 2-3 månader och i en sena efter 4-6 månader. 

 

Olika studier visar att 70-90% svarar på behandlingen vid tillstånd som kronisk tendinos (smärta i sena) och måttlig artros. Många studier på lätt till måttlig artros visar på att effekten varar mellan 12-18 månader.

Vanligtvis räcker det med 3 behandlingar/ år och mellan varje behandling bör det gå 2-3 veckor.

Några kan sedan behöva en så kallad “booster-dos” där ytterligare en injektion ges efter 6-8 månader. 

Den vanligaste biverkningen efter en injektion är  ömhet/smärta/svullnad i det injicerade området vilket kan kvarstanna i några dagar. I övrigt finns det väldigt få rapporterade fall om biverkningar efter PRP/PRF injektioner, det finns inga allvarliga biverkningar som har rapporterats. Det kan även bli mindre blåmärken efter nålsticket. 

PRP/PRF är en produkt som är 100% kroppsegen vilket innebär att det inte finns någon risk för allergiska reaktioner då inga läkemedel har tillförts. Det ger långvariga resultat och det finns möjlighet att behandla flera områden samtidigt. Kan användas i samband med rehabiliteringsträning och/eller annan fysisk aktivitet. Du riskerar inte att bryta ner leden. Kortisoninjektioner kan efter ett antal behandlingar ha en negativ effekt på brosk och senor/ligament. Kortison för rätt åkomma kan dock vara helt rätt. 

 

Forskning visar att kortisoninjektioner ger en bättre effekt de första veckorna men därefter minskar effekten. När det gäller PRP/PRF blir effekten bättre och bättre över tid. I ett längre perspektiv är därmed denna metod att bättre än kortisoninjektion vid behandling av tillstånd som artros, tennisarmbåge och plantar fasciit.