LAndstingsanslutet

Meldo & Geelnard fysioterapi

• Mottagning i Borås
• 100 kr / besök 
 Diagnostiskt Ultraljud 890 kr
• Ingen remiss krävs
• Omfattas av högkostnadsskyddet
• Gratis för barn under 20, samt för äldre över 85 år
För snabbare hjälp

Rygg & Idrottskliniken

• Mottagning i Dalsjöfors
• 890 kr / besök
• Akuttid 1150 kr
• Ingen remiss krävs
• För dig med privat sjukförsäkring, Råd och Vård för idrottare eller på privat taxa
• Behandling med kort varsel eller utanför kontorstid